Mazowieckie Forum Turystyki Kulturowej

Mazowieckie Forum Turystyki Kulturowej

PROJEKT ZREALIZOWANY – 2019 r.

Czy Mazowsze jest atrakcyjne dla turystów?

Czy są miejsca w województwie mazowieckim, poza Warszawą, które przyciągają turystów? Czy nasze województwo jest w ogóle atrakcyjne i co można tu zobaczyć? Takie pytania postawili sobie organizatorzy Mazowieckiego Forum Turystyki Kulturowej, organizowanego w dniach 24 – 25 października w Jadwisinie.

Spotkanie zrzeszyło grupę ponad 70 osób na co dzień zajmujących się tematyką turystyki. Byli to zarówno pracownicy instytucji kultury, urzędów, organizacji pozarządowych ale również przewodnicy i animatorzy lokalni. Wszyscy bardzo zaangażowani w sprawy lokalnych społeczności i szukający nowych dróg i możliwości na uatrakcyjnienie własnych miejscowości i gmin.

Forum otwierał panel dyskusyjny z udziałem ekspertów z Mazowieckiego Instytutu Kultury, Biura Programu „Niepodległa”, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz Federacji Mazowia, zrzeszającej organizacje pozarządowe z terenu województwa Mazowieckiego. Zaproszeni goście dyskutowali zarówno o obecnym stanie oferty turystycznej na Mazowszu, jak i o przyszłych możliwościach jej kreowania. Wskazano potrzebę istnienia silniejszej i prężniej działającej Regionalnej Organizacji Turystycznej, która powinna wspierać, rozwijać i promować oddolne inicjatywy realizowane przez mieszkańców.

Inspiracją do poszukiwania nowych ścieżek dla turystyki kulturowej stanowiła prezentacja dobrych praktyk. Zaproszone instytucje i organizacje podzieliły się swoimi pomysłami na zaangażowanie nowych gości do korzystania z oferty turystycznej regionu. Wyjątkowe w tym kontekście jest Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie, które zbudowało swoją markę na robotniczej przeszłości tego miasta. To unikatowe dziedzictwo oraz zaproszenie do współpracy społeczności lokalnej stało się podstawą sukcesu instytucji, która z roku na rok coraz prężniej się rozwija.

Podczas drugiego dnia spotkania uczestnicy wybrali się na wycieczkę terenową do pobliskiego Popowa Kościelnego. Przy współpracy z Towarzystwem Krajoznawczym „Krajobraz” odnajdywaliśmy atuty stanowiące podstawę do stworzenia lokalnej atrakcji turystycznej tej miejscowości.

Forum stanowiło zarówno inspirację jak i impuls do  spojrzenia na dziedzictwo i historię Mazowsza w nowy, nieszablonowy sposób. Pozwalało uczestnikom wymienić się doświadczeniami, spostrzeżeniami i trudnościami dając równocześnie narzędzia i wiedzę do ich zminimalizowania.

Organizator: Fundacja na rzecz Wielkich Historii

Partnerzy: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Biuro Programu „Niepodległa”, Mazowiecki Instytut Kultury

Patroni: Narodowy Instytut Dziedzictwa, Radio dla Ciebie, Mazowieckie To i Owo

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2019” oraz z Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Dofinansowanie

Patroni