I Forum Dydaktyki Cyfrowej – Digitykon

I Forum Dydaktyki Cyfrowej – Digitykon

PROJEKT ZREALIZOWANY – 2019 r.

Forum Dydaktyki Cyfrowej to miejsce debaty, gdzie teraźniejszość styka się z przyszłością,
a edukacja i kultura z technologią. Jak się odnaleźć w dynamicznie rozwijającym się świecie?
Od czego zależy nasza przyszłość i na co postawić w edukacji? Czy na zdobywanie wiedzy
i praktycznych umiejętności? Czy może raczej na rozwijanie u przyszłych pokoleń wyobraźni, krytycznego myślenia, pracy zespołowej i umiejętności prowadzenia dyskusji? Jaką rolę w edukacji powinna odgrywać technologia? Media społecznościowe na nowo definiują nasze relacje, potrzeby i wybory. Na ile zatem narzędzia cyfrowe mogą uczyć społecznych kompetencji?

Naszą intencją jest też sprowokować debatę wszystkich środowisk edukacyjnych, które dostrzegają, że nowoczesne technologie cyfrowe są szansą, a nie zagrożeniem dla młodych ludzi. Po raz kolejny spojrzeć na proces edukacji nauk humanistycznych mając nadzieję,
że o historii i sztuce da się opowiedzieć za pomocą cyfrowych narzędzi naprawdę inaczej i jeszcze ciekawiej. Dlatego też Digitykon jest częścią programu Ogólnopolskiej Sieci Dydaktyki Cyfrowej, która zakłada szeroką aktywność w środowisku edukatorów i nauczycieli.

CO SIĘ WYDARZYŁO?

W I Edycji Digitykonu w 2019r. zorganizowaliśmy:

  • Dwudniowe Forum, która zgromadziło 140 osób
  • Przeprowadziliśmy (Zainicjowaliśmy?) łącznie 23 warsztaty we wszystkich województwach w Polsce – przeszkoliliśmy na nich 300 osób (do czego przekonaliśmy?)
  • Film podsumowujący projekt obejrzało ponad 5000 osób.
  • Wydaliśmy cyfrową publikację „21 pomysłów na XXI lekcji” – zawierającą najlepsze praktyki z dziedziny dydaktyki cyfrowej – wyświetliło/pobrało ją ponad 3000 osób.
  • Współpracowaliśmy z 23 partnerami – instytucjami edukacji i kultury z całej Polski
  • Przeprowadziliśmy 3 webinaria z zakresu edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – wyświetliło je ponad 5000 osób
  • Dotarliśmy do 96 000 odbiorców w mediach społecznościowych
  • Po Forum wydaliśmy specjalny raport podsumowujący nasze działania i zbierający wnioski do dalszego działania.
  • Stworzyliśmy stronę internetową Forum (digitykon.pl) oraz portal poświęcony dydaktyce cyfrowej (digityka.pl)

Więcej o projekcie oraz materiałach edukacyjnych http://digitykon.pl

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Twórcy

Linki

Torun.pl

  I Forum Dydaktyki Cyfrowej

Rozpedzeni.pl

  O zawodach przyszłości, które jeszcze nie powstały

Wp.pl

  O zawodach przyszłości, które jeszcze nie powstały

Dofinansowanie

Wspierali nas