Infrastruktura

Infrastruktura

PROJEKT ZREALIZOWANY

Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom, chcąc jeszcze więcej dokumentować i odtwarzać historię, zrealizowaliśmy projekt „Infrastruktura dla Fundacji”. W 2018 roku dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 70.000,00 złotych, w ramach programu Infrastruktura Kultury, zakupiliśmy profesjonalny sprzęt fotograficzny i filmowy, oprogramowanie do edycji filmów i fotografii, produkcji animacji, a także sprzęt biurowy, komputery i serwer plików. W wyposażeniu Fundacji znalazła się również drukarka 3d.

Zakupione urządzenia pozwoliły nam na uatrakcyjnienie oferty zajęć edukacyjnych i warsztatów rodzinnych, na realizację nowych przedsięwzięć filmowych i poszerzyć zasób naszego archiwum o kolejne zdigitalizowane zbiory czy notacje świadków historii.

W 2019 roku pozyskaliśmy 100 tysięcy  złotych na projekt „Infrastruktura na rozwój działalności”. Fundacja zakupiła sprzęt, który wykorzystaliśmy do projektów edukacyjnych oraz warsztatów. Zrealizowaliśmy film VR „Jagiełło vs. Jungingen”, który został zaprezentowany na Digitykonie i w szkołach, otworzyliśmy Digipunkt, zorganizowaliśmy pokazy filmów oraz noce z winylami.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Dofinansowanie