1944: EPIDEMIA MIŁOŚCI

1944: EPIDEMIA MIŁOŚCI

Lekcja poświęcona powstaniu warszawskiemu. Temat pokazany w zaskakującym ujęciu – poprzez historie miłości i małżeństw zawartych w czasie 63 dni walk o wyzwolenie stolicy. W sumie od 1 sierpnia do 2 października 1944 roku wzięto 256 ślubów – o tylu wiemy z zachowanych rejestrów. W czasie lekcji zostanie zaprezentowany film „Żółta bluzka ze spadochronu” (o długości 26 minut), w którym poznamy historie ośmiu par powstańczych. Poprzez losy zakochanych odkrywamy historię zbrojnego oporu, ale i polityczne tło powstania (wśród bohaterów jest między innymi kurier i emisariusz Komendy Armii Krajowej).

Powstańczy ślub „Jarmuż” i „Pałąka” (Lilly i Bill Biega), 13 sierpnia 1944

Spotkanie i dyskusja prowadzona jest przez reżysera filmu, Macieja Piwowarczuka.

W czasie lekcji zostaną omówione następujące treści nauczania z podstawy programowej przedmiotu historia:

– organizacja polskiego państwa podziemnego oraz rożne formy ruchu oporu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Armii Krajowej,

– uwarunkowania polityczne i czyn zbrojny powstania warszawskiego.

Lekcja adresowana jest dla uczniów klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych.

Czas lekcji: 45 minut.

Szczegółowe informacje, ustalenie terminów oraz warunków: edukacja@wielkiehistorie.pl

oferta dla szkół

Oferujemy prowadzenie zajęć dydaktycznych połączonych z spotkaniami autorskimi, projekcją filmów, prezentacją wydawnictw książkowych
i zasobów cyfrowych. Każdy z scenariuszy spotkania odwołuje się
do podstawy programowej.