Zaopiekuj się pamięcią 2019–2020

Zaopiekuj się pamięcią 2019–2020

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Dwuletni projekt „Zaopiekuj się pamięcią 2019–2020” zakłada aktywizujące działania związane z adaptowaniem i dbaniem o miejsca pamięci i tożsamości lokalnej na terenie województwa mazowieckiego. W naszym mniemaniu historia lokalna zakorzeniona w konkretnym miejscu to ważny element budowania tożsamości „małych ojczyzn“ i edukacji obywatelskiej. Kluczem do tak pojętego rozumienia historii jest młodzieży i jej poczucie zakorzeniania, wspólnoty i przynależności do zamieszkiwanego miejsca. To z kolei przekłada się na potrzebę zadbania, w formie wolontariatu, o pamięć danej społeczności.

Głównym celem działania jest zatem wytypowanie ok. 60 miejsc pamięci lokalnej na terenie województwa mazowieckiego, które następnie zostaną objęte opieką przez młodzież szkolną. Do realizacji tego celu posłużą nam nowoczesne narzędzia cyfrowe takie jak portal internetowy i aplikacja mobilna która, opierając się na zasadach grywalizacji  motywuje młodych ludzi do działania na rzecz tychże miejsc. Nad prawidłowym przebiegiem procesu będzie czuwał Ambasador projektu – jeden dla każdego powiatu.

W trakcie projektu przewidziane jest wiele konkursów motywujących do upamiętniania szczególnych miejsc dla lokalnej społeczności oraz spotkań szkoleniowo-informacyjnych. Projekt zostanie sfinalizowany podczas Forum Opiekunów Pamięci Lokalnej jesienią 2020 r.

Dzięki tak prowadzonym działaniom powstanie wirtualne miejsce zachowania pamięci i tożsamości wspólnoty a mapa, zawarta w aplikacji, przyczyni się do rozwoju turystyki lokalnej na terenie całego województwa. Projekt „Zaopiekuj się pamięcią“ to angażujący i aktywizujący mechanizm budowania społeczeństwa obywatelskiego ale też nowoczesny sposób promocji lokalnego dziedzictwa.


Głównym celem Mazowieckiego Forum Turystyki Kulturowej jest stworzenie warunków do rozwoju kompetencji osób zajmujących się lokalną tradycją, kulturą i historią w małych miejscowościach oraz wsiach położonych na terenie województwa mazowieckiego. Odbiorców naszego zadania pragniemy wyposażyć w wiedzę i umiejętności w obszarze prowadzenia działań w zakresie turystyki kulturowej, a w szczególności etnicznej. 


Sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszy Obywatelskich na lata 2014-2020

Twórcy

Lider projektu: Justyna Dominiak / Łukasz Ofiara

Autor koncepcji: Patryk Kuś / Maciej Piwowarczuk

Linki

RDC

  Audycja w RDC z Maciejem Piwowarczukiem - Dyrektorem Programowym Fundacji

Dofinansowanie