KOŚCIUSZKO: INŻYNIER WOLNOŚCI

KOŚCIUSZKO: INŻYNIER WOLNOŚCI

Lekcja poświęcona ostatnim latom I Rzeczypospolitej i narodzinom Stanów Zjednoczonych. Przyjrzymy się próbom modernizacji Królestwa Polski, ówczesnemu społeczeństwu i bogatej epoce Oświecenia, poznamy Warszawę epoki stanisławowskiej (jej szybki rozwój i najważniejsze budowle), a w końcu będziemy świadkami walki o utrzymanie niepodległości. Równocześnie poznamy kulisy powstania Stanów Zjednoczonych.

W czasie lekcji zostaną zaprezentowane obiekty i dokumenty pochodzące z Wirtualnego Muzeum Tadeusza Kościuszki oraz kilkuminutowe filmy.

Uczniowie będą mieli okazję zapoznać się z pierwszym planem Warszawy (z 1768 r.), poznać Kodeks Rycerski, oraz napisać założenia Konstytucji 3 Maja i sformułować własną deklarację wolności

Spotkanie i dyskusja prowadzone jest przez Macieja Piwowarczuka, kuratora Wirtualnego Muzeum Tadeusza Kościuszki.

 

Canaletto (Bernardo Bellotto), Widok Warszawy od strony Pragi, 1770

 

W czasie lekcji zostaną omówione następujące treści nauczania z podstawy programowej przedmiotu historia, m. in.::

Bunt poddanych – wojna o niepodległość́ Stanów Zjednoczonych.

 – przyczyny i następstwa wojny o niepodległość́;

 – ocena wkładu Polaków w walkę̨ o niepodległość́ Stanów Zjednoczonych.

Rzeczpospolita w dobie stanisławowskiej.

 – obrady Sejmu Wielkiego oraz uchwalenie Konstytucji 3 maja; reformy Sejmu Wielkiego oraz postanowienia Konstytucji 3 maja;

 – okoliczności zawiązania konfederacji targowickiej i ocenia ich następstwa;

 – cechy polskiego oświecenia i charakteryzuje przykłady sztuki okresu klasycyzmu z uwzględnieniem własnego regionu.

Walka o utrzymanie niepodległości w ostatnich latach XVIII w.:

 – I, II i III rozbiór Rzeczypospolitej i zmiany terytorialne po każdym rozbiorze;

 – przedstawia cele i następstwa powstania kościuszkowskiego;

 – rozróżnia wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku Rzeczypospolitej.

Lekcja adresowana jest dla uczniów klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych.

Czas lekcji: 45 minut.

Szczegółowe informacje, ustalenie terminów oraz warunków: edukacja@wielkiehistorie.pl

 

 

oferta dla szkół

Oferujemy prowadzenie zajęć dydaktycznych połączonych z spotkaniami autorskimi, projekcją filmów, prezentacją wydawnictw książkowych
i zasobów cyfrowych. Każdy z scenariuszy spotkania odwołuje się
do podstawy programowej.